Konfirmationsakten

Anna Björk konfirmerades den 25 mars kl. 13.30 i Lindakyrka. Det är en modern kyrka med en fantastisk akustik. Prästerna var Gudmundur och Gudny. Kören, som leddes av Áslaug, var helt makalöst vacker och liknade mer en amerikansk gospelkör en någon tradtionsenlig kyrkokör.