Videy

Videy är den ö som ligger ett stenkast ifrån Reykjaviks hamn. Ja, inte riktigt stenkast då utan ett par minuter med båt. Mamma berättade för flickorna att de skulle få åka båt till Videy och det var två förväntansfulla flickor som skulle få åka båt och allt.

Kristin, flickornas faster, följde också med oss den här dagen.

I dag är det ingen som bor på Videy men vid sekelskiftet var det full aktivitet på den lilla ön. Fiskindustrin producerade fram 360 tusen ton per år! Det fanns runt ett 20 tal hus och alla som bodde på ön tillhörde i mannamun ”Miljonföreningen” Någonting hände dock och denna gigantiska industri gick konkurs och därefter urholkades den lilla byn. Det fanns ett fåtal familjer kvar till 1949 därav en änka med fem barn som hade fler hundra hönor och livnärde sig på att sälja ägg till Reykjavik. Hennes tillbakaflytt måste ha varit den sista spiken i kistan för därefter revs alla husen. I dag är ön totalt kammad till marken, förutom kyrkan, väderstationen (som i dag mer eller mindre fungerar som restaurang) och skolan. Som faktiskt är de äldsta stenhus som någonsin byggt på Island.

Det som ön mest är känd för i nutiden är den fredseld (en gigantisk ljuslykta) som årligen tänds av Yoko Ono, John Lennons frun. Den tänds 8 ocktober och lyser fram till den 15 oktober, den dag då John födelsedag. Den gigantiska lyktan har inristat ”Peace on earth” på 24 olika språk.