Karin Inga och Brynjar

Det är mycket dans nu. Karin har börjat dansa två gånger per vecka och dansar på tisdag och lördagar. Hon har också fått sin egna danspartner. Han heter Brynjar och de är riktigt samspelta i sin dans.

Just nu tränar de inför sin första tävling som är den 4:e november. Då ska de tävla i schottis 🙂