Rensning på tomten

Häromhelgen rensades det vid infarten på tomten. Närmare 1 ton av gammal betong, stenar och grus skyfflades bort och kördes på tippen.