Lambaréttir

Covid har satt sträck för denna årliga punktid men i år så öppnades det upp – i alla fall lite grand. De försökte tysta ner det in i det längsta och det var väl för att hålla stora almännheten borta från att sluta upp.

Kaldamelar blir mindre och mindre för varje år och det har förstås att göra med att många bönder börjar att ge upp lantbruket. De har helt enkelt inte råd att fortsätta.

Det är ändå en viss stämning att se alla lammen och höra deras mäande.