Disa växer och växer

Ja, vi kan då säga att vi har en stor fröken. Hon är betydligt tyngre än både Anna och Karin och är tillochmed större än vad de var vid 6 månaders ålder. Anna var 7.05 och Karin var 7,665 vid 6 månader och vid 5 månader var Anna 6,55 och Karin 6.725. Längden är ungefär densamma för alla tre flickorna.

Om det kan du läsa mer här.